Real-world outcomes, treatment patterns and T790M testing rates in Non-Small Cell Lung Cancer patients treated with first-line first- or second-generation epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors from the Slovenian cohort of the REFLECT

Outcomes and treatments of EGFR-mutated NSCLC patients from Slovenia

Authors

  • Nina Turnšek
  • Rok Devjak
  • Natalija Edelbaher
  • Ilonka Osrajnik
  • Mojca Unk
  • Dušanka Vidovič
  • Tina Jerič
  • Urška Janžič

Abstract

Ozadje: EGFR (angl. epidermal growth factor receptor) tirozin kinazni inhibitorji (TKI) so učinkovito zdravljenje napredovalega nedrobnoceličnega raka pljuč (NDRP) s pozitivnimi mutacijami EGFR (EGFRm). Vseeno se rutinska obravnava bolnikov razlikuje med posameznimi centri.

Metode: Retrospektivna raziskava REFLECT (NCT04031898) je analizirala podatke bolnikov z napredovalim EGFRm NDRP, ki so pričeli rutinsko zdravljenje med leti 2015 in 2018 in so v 1.liniji (1L) prejeli 1. ali 2.generacijo EGFR TKI. Pridobljeni so bili podatki o kliničnih značilnostih, načinu zdravljenja, vzorcih testiranja EGFR/T790M in izhodih zdravljenja. Raziskava je potekala v 8 državah, tukaj predstavljamo slovenske podatke 120 bolnikov, zdravljenih v 3 onkoloških centrih v državi.

Rezultati: Med slovenskimi bolniki je srednja starost 70 let, 74% žensk, v 1L terapije: erlotinib (37%), afatinib (32%) in gefitinib (31%). V času analize je 94 (78%) bolnikov prenehalo zdravljenje s 1L EGFR TKI, 89 (74%) zaradi progresa bolezni. Med bolniki s progresom je bilo 73 (82%) testiranih za mutacijo T790M, pri 50 (68%) je bila le-ta najdena; 62 (85%) bolnikov je prejelo zdravljenje z 2L, od tega 82% z osimertinibom. Stopnja upada med 1L in 2L terapije je znašala 10%. Srednje (95% CI) preživetje brez napredovanja bolezni s 1L zdravljenja v rutinski klinični praksi je znašalo 15.6 (12.6, 19.2) meseca, srednje celokupno preživetje pa 28.9 (25.0, 34.3) meseca.

Zaključek: Raziskava rutinske klinične prakse ponuja koristne informacije o učinkovitosti zdravljenja z EGFR TKI pri bolnikih z napredovalim EGFRm NDRP. Stopnja upada med 1L in 2L ter odlični rezultati preživetja kažejo na pomembnost pričetka zdravljenja z najbolj učinkovitim EGFR TKI.

 

Author Biographies

Rok Devjak

Department of Medical Oncology, Institute of Oncology Ljubljana, Zaloska c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

Natalija Edelbaher

Department of Pulmonary Diseases, University Medical Centre Maribor, Slivniško Pohorje 7, SI-2208, Pohorje, Slovenia

Ilonka Osrajnik

Department of Pulmonary Diseases, University Medical Centre Maribor, Slivniško Pohorje 7, SI-2208, Pohorje, Slovenia

Mojca Unk

Department of Medical Oncology, Institute of Oncology Ljubljana, Zaloska c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenia

Dušanka Vidovič

Department of Pulmonary Diseases, University Medical Centre Maribor, Slivniško Pohorje 7, SI-2208, Pohorje, Slovenia

Tina Jerič

AstraZeneca UK Limited, Branch office in Slovenia, Verovškova ulica 55, SI – 1000, Ljubljana, Slovenia

Urška Janžič

Department of Medical Oncology, University Clinic Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenia

Downloads

Published

2022-09-08

How to Cite

Turnšek, N., Devjak, R., Edelbaher, N., Osrajnik, I., Unk, M., Vidovič, D., Jerič, T., & Janžič, U. (2022). Real-world outcomes, treatment patterns and T790M testing rates in Non-Small Cell Lung Cancer patients treated with first-line first- or second-generation epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors from the Slovenian cohort of the REFLECT: Outcomes and treatments of EGFR-mutated NSCLC patients from Slovenia. Radiology and Oncology, 56(3), 371–379. Retrieved from https://radioloncol.com/index.php/ro/article/view/3840

Issue

Section

Clinical oncology