1.
Piotrowski I, Kulcenty K, Suchorska WM, Skrobała A, Skórska M, Kruszyna-Mochalska M, Kowalik A, Jackowiak W, Malicki J. Carcinogenesis induced by low-dose radiation. RO [Internet]. 2017Nov.27 [cited 2021Apr.19];51(4). Available from: https://radioloncol.com/index.php/ro/article/view/2858